Home / cuộc sống / Hình ảnh đẹp cuộc sống – Cao cấp Kansas Freshman sinh Nola Ochs mất khóa học đại học 1 mình tại Fort Hays State Univ vào năm 1930 , nhưng đã không hoàn thành văn bằng của mình đến năm 2007 , ở tuổi 95 , trở thành tốt nghiệp đại học lâu đời nhất của đất nước. Sau khi huy động 4 người con trai và trở thành một bà để 13/great-grandma đến 15 , cô bắt đầu tham gia một vài lớp học tại trường đại học cộng đồng địa phương của mình để giữ cho mình bận rộn . Trước khi cô biết điều đó, cô mới 30 giờ nhút nhát của một BA , và quyết định đăng ký lại tại FHSU . Tốt nghiệp với điểm trung bình 3.7 cùng với cháu gái của mình! no.144

Hình ảnh đẹp cuộc sống – Cao cấp Kansas Freshman sinh Nola Ochs mất khóa học đại học 1 mình tại Fort Hays State Univ vào năm 1930 , nhưng đã không hoàn thành văn bằng của mình đến năm 2007 , ở tuổi 95 , trở thành tốt nghiệp đại học lâu đời nhất của đất nước. Sau khi huy động 4 người con trai và trở thành một bà để 13/great-grandma đến 15 , cô bắt đầu tham gia một vài lớp học tại trường đại học cộng đồng địa phương của mình để giữ cho mình bận rộn . Trước khi cô biết điều đó, cô mới 30 giờ nhút nhát của một BA , và quyết định đăng ký lại tại FHSU . Tốt nghiệp với điểm trung bình 3.7 cùng với cháu gái của mình! no.144

Hình ảnh đẹp cuộc sống – tuổi già

p144


Cao cấp Kansas Freshman sinh Nola Ochs mất khóa học đại học 1 mình tại Fort Hays State Univ vào năm 1930 , nhưng đã không hoàn thành văn bằng của mình đến năm 2007 , ở tuổi 95 , trở thành tốt nghiệp đại học lâu đời nhất của đất nước. Sau khi huy động 4 người con trai và trở thành một bà để 13/great-grandma đến 15 , cô bắt đầu tham gia một vài lớp học tại trường đại học cộng đồng địa phương của mình để giữ cho mình bận rộn . Trước khi cô biết điều đó, cô mới 30 giờ nhút nhát của một BA , và quyết định đăng ký lại tại FHSU . Tốt nghiệp với điểm trung bình 3.7 cùng với cháu gái của mình!
 

Tuổi già

Ing- Marie Lami , 64 .

Hình ảnh đẹp cuộc sống – tuổi già Tuổi già


Bali, phụ nữ lớn tuổi tại thị trường

 

Hình ảnh đẹp cuộc sống – tuổi già Tuổi già

 

Hình ảnh đẹp cuộc sống – tuổi già


Tuổi già
 

Hình ảnh đẹp cuộc sống – tuổi già

lọn tóc bạc tự nhiên


Khuôn mặt của sóng thần thiên tai của Liên hợp quốc Hình ảnh

Tên các ảnh đẹp cuộc sống – tuổi già tiếng anh
Tuổi già Ing-Marie Lami, 64. Bali, old lady at market Senior Freshman Kansas-born Nola Ochs took her 1st college course at Fort Hays State Univ in 1930, but didn’t complete her degree till 2007, at age 95, becoming the nation’s oldest college graduate. After raising 4 sons & becoming a grandma to 13/great-grandma to 15, She started taking a few classes at her local community college to keep herself busy. Before she knew it, she was just 30 hours shy of a BA, & decided to re-enroll at FHSU. Graduating with a 3.7 GPA alongside her granddaughter!
Tuổi già natural silver curls Faces of Tsunami Disaster by United Nations Photo Weary.

Tìm kiếm từ Google

  • hinhanhphongcanhdepnhatthegioi2014
  • hinh ang vê co hoi cuoc song
  • стильная бабушка в стиле бохо

About Lord

Loading Facebook Comments ...
Copyright © 2014. Singapore Pidivn Ltd . Co. Regn. No. 19840286435 E. All rights reserved.
Pidivn Term of condition
G+
Scroll To Top