88 Lượt xem -

Ánh trăng đêm – Trái đất , bầu trời , mặt trăn 22-Dec-03

a7df672336596c4a4afdf6b7e2d3970c7 Ánh trăng đêm   Trái đất , bầu trời , mặt trăn 22 Dec 03
mặt trăng
afe5b02c928a9433fbe976a58a5a5b1310 Ánh trăng đêm   Trái đất , bầu trời , mặt trăn 22 Dec 03
Trái đất , bầu trời , mặt trăng .

Hình ảnh đẹp về ánh trăng, màn đêm, ảnh đẹp ban đêm

mặt trăng

Giải thích hình ảnh ánh trăng bằng tiếng anh
Earth, Sky, Moon.
moon

Loading Facebook Comments ...
Ánh trăng đêm – Trái đất , bầu trời , mặt trăn 22-Dec-03 January 18, 2014