90 Lượt xem -

Ánh trăng đêm – Trái đất , bầu trời , mặt trăn 22-Dec-03


mặt trăng

Trái đất , bầu trời , mặt trăng .

Hình ảnh đẹp về ánh trăng, màn đêm, ảnh đẹp ban đêm

mặt trăng

Giải thích hình ảnh ánh trăng bằng tiếng anh
Earth, Sky, Moon.
moon

Ánh trăng đêm – Trái đất , bầu trời , mặt trăn 22-Dec-03 January 18, 2014