67 Lượt xem -

Ánh trăng đêm – Thành phố New York năm 1913 9-Jul-03

3d2c909a3aeac488814b69436c81197a3 Ánh trăng đêm   Thành phố New York năm 1913 9 Jul 03
Harvest Moon
9826f0055b4611b5fb262932eba8eb941 Ánh trăng đêm   Thành phố New York năm 1913 9 Jul 03
Thành phố New York năm 1913

Hình ảnh đẹp về ánh trăng, màn đêm, ảnh đẹp ban đêm

Harvest Moon

Giải thích hình ảnh ánh trăng bằng tiếng anh
New York City, 1913
Harvest Moon

Loading Facebook Comments ...
Ánh trăng đêm – Thành phố New York năm 1913 9-Jul-03 January 18, 2014